SKKN Tích hơp giáo dục môi trường vào giảng dạy một số bài địa lí 7 bằng ứng dụng công nghệ thông tin

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: HAO HAO
Người gửi: Nguyễn Vinh Hiển (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:32' 05-08-2012
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 534
Số lượt thích: 0 người

MỤC LỤC
Đề mục
PHẦN MỞ ĐẦU 2
I. Lí do chọn đề tài 2
II. Mục đích của đề tài 3
III. Phương pháp nghiên cứu đề tài 3
IV. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 3
V. Đối tương nghiên cứu 3
NỘI DUNG
A. Cơ sở lí luận 4
B. Thực trạng 5
C. Giải quyết vấn đề 6
1. Các nguyên tắc chung cần đảm bảo khi thực hiện tích hơp giáo
dục môi trường 6
2. Quá trình khai thác cơ hội giáo dục môi trường cần phải đảm
bảo ba nguyên tắc cơ bản 6
3. Biện pháp cụ thể 6
3.1. Bài 1: Dân số 7
3.2. Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở
đới nóng 8
3.3. Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa 12
3.3.1. Ô nhiễm không khí 12
3.3.2. Ô nhiễm nước 15
D. Hiệu quả 18
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận 21
Kiến nghị, đề xuất 21
TÀI LIỆU THAM KHẢO 23

PHẦN MỞ ĐẦU
Lí do chọn đề tài:
Có thể nói dạy học là một nghệ thuật của người thầy, mỗi người thầy có một cách truyền thụ khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng là giúp học sinh nắm được bài và vận dụng được kiến thức vào thực tiễn. Trong nhiều năm liền được giảng dạy bô môn địa lí 7, được sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường và tổ bộ môn, đồng thời được học hỏi kinh nghiệm từ những đồng nghiệp đi trước nên chất lượng bộ môn địa lí ở những lớp tôi giảng dạy mỗi năm được nâng cao hơn, học sinh đã có hứng thú học tập hơn với bộ môn. Nhưng qua thực tế giảng dạy cũng như dự giờ đồng nghiệp tôi nhận thấy đa số các tiết dạy mới chỉ chú trọng truyền thụ thật nhiều kiến thức cho học sinh, nên không còn thời gian để lồng ghép giáo dục môi trường vào bài học, việc liên hệ thực tế và giáo dục kĩ năng sống cho học sinh còn rất hạn chế. Trong quá trình giảng dạy bản thân tôi luôn ý thức được trách nhiệm của người giáo viên nói chung và đặc biệt là giáo viên dạy địa lí nói riêng phải từng bước hình thành cho các em một lối sống lành mạnh, biết yêu quí thiên nhiên và sống thân thiện với thiên nhiên. Từ đó các em mới có trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên và môi trường, giữ gìn nơi các em đang sống và học tập. Có thể nói việc tích hợp giáo dục môi trường vào giảng dạy địa lí là rất cần thiết, điều kiện để tích hợp cũng rất thuận lợi nhưng lại chưa được sự quan tâm của giáo viên, nếu có thì giáo viên cũng chỉ sử dụng một số hình ảnh có sẵn trong sách giáo khoa với một vài câu hỏi nên chưa gây hứng thú học tập của học sinh và tính giáo dục chưa hiệu quả.
Ở nước ta tình hình môi trường cũng đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại. Cùng với sự tăng trưởng kinh tế và gia tăng dân số nên ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng. Mặt khác thời tiết, khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp cũng là thử thách lớn cho công tác bảo vệ môi trường. Ngày 15/11/2004 Bộ chính trị đã ra nghị quyết 41/NQ/ TƯ về bảo vệ môi trường trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghị quyết đã xác định: “Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của nhân loại; là yếu tố bảo đảm sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta”.
Từ những thực tế trên, với một giáo viên đang trực tiếp giảng dạy bộ môn địa lí tôi rất băn khoăn là làm thế nào để tích hợp giáo dục môi trường vào giảng dạy có hiệu quả, mang tính giáo dục cao, phù hợp với từng khối lớp, từng đối tượng học sinh, gây được sự hứng thú học tập của học sinh, nhưng lại không làm mất đi đặc trưng riêng của môn học. Từ suy nghĩ trên nên tôi đã quyết định chọn và viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “Tích hợp giáo dục môi trường vào giảng dạy một số bài địa lí 7 bằng ứng dụng công nghệ thông tin”.


II. Mục đích nghiên cứu đề tài:
.
III. Phương pháp nghiên cứu
IV. Phạm vi nghiên cứu:
V. Đối tương nghiên cứu:
NỘI DUNG
A.Cơ sở về mặt lí luận
B.Thực trạng của