Báo cáo thực hành sinh hoc 7

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Vinh Hiển (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:12' 22-07-2009
Dung lượng: 5.1 MB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Mai Phương)
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH
Ngày…….tháng…….năm 200…

BÀI THỰC HÀNH SỐ: 1
TIẾT PPCT: 3
TÊN BÀI DẠY: QUAN SÁT MỘT SỐ ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

Tổng số điểm 10đ
Chuẩn bị

Trật tự, vệ sinh 1đ
Thao tác

Câu hỏi

Kết quả


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Biết được môi trường sống của Động vật nguyên sinh.
- Quan sát được hình dạng và di chuyển của một số động vật nguyên sinh.
2. Yêu cầu:
- Học sinh biết làm tiêu bản và cách điều chỉnh kính hiển vi.
- Thấy được dưới kính hiển vi ít nhất 2 đại diện điển hình cho ngành động vật nguyên sinh là trùng roi và trùng giày.
II. CHẨN BỊ DỤNG CỤ:
Giáo viên:
Kính hiển vi có độ phóng đại 10-100.
Tấm kính, lamen, kim mũi mác, kim nhọn, ống hút, giấy thấm, khăn lau.
Váng cống rảnh, váng ao hồ, các bình nuôi cấy động vật từ nguyên liệu khác nhau: rơm khô, bèo nhật bản, nhỏ tươi…(kinh nghiệm thu mẫu cho thấy: có nhiều amip trong váng nước trên mặt ao hồ, trùng roi trong vũng nước bẩn nhiều chất hữu cơ thối rữa có màu xanh, trùng giày trong cống rãnh có nhiều rác rưỡi…).
Tranh, phim ảnh về động vật nguyên sinh..
Học sinh:
Đọc trước bài 3 sgk sinh 7.
Mỗi HS thu 3 mẫu nước ở 3 vị trí khác nhau: váng nước trên mặt ao hồ, váng nước bẩn nhiều chất hữu cơ thối rữa có màu xanh, nuớc cống rãnh có nhiều rác rưỡi.
III. NỘI DUNG THỰC HÀNH:
Câu hỏi chuẩn bị:
Câu 1: Động vật nguyên sinh sống ở đâu?
Trả lời: ………………………………………………………………..…
Câu 2: Động vật nguyên sinh cơ thể cấu tạo đơn giản chỉ gồm một tế bào, làm sao để thu mẫu và quan sát?
Trả lời: ......................................................................................................
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Các bước tiến hành:
Quan sát trùng giày.
Bước 1: Làm tiêu bản:
Lấy một giọt nuớc cống rãnh có nhiều rác rưỡi nhỏ lên tấm kính sạch có bỏ một ít sợi bông, đậy la men lại sao cho không có bọt khí, dùng giấy thấm hút hết nước. Có thể nhuộm bằng xanh metylen để dễ quan sát.
Bước 2: Quan sát:
Bỏ nhẹ nhàng tiêu bản lên kính hiển vi ở vật kính 10 sau đó điều chỉnh lên các vật kính cao hơn để quan sát hình dạng, cấu tạo và di chuyển của trúng giày.
Bước 3: Đánh dấu v vào ô trống ứng với ý trả lời đúng cho các câu hỏi ở phần C1:
Bước 4: Vẽ hình dạng và chú thích các bào quan trùng giày.
Quan sát trùng roi.
Bước 1: Làm tiêu bản:
Lấy một giọt váng nước xanh ao hồ nhỏ lên tấm kính sạch, đậy la men lại sao cho không có bọt khí, dùng giấy thấm hút hết nước
Bước 2: Quan sát:
Bỏ nhẹ nhàng tiêu bản lên kính hiển vi ở vật kính 10 sau đó điều chỉnh lên các vật kính cao hơn để quan sát hình dạng, cấu tạo và di chuyển của trúng giày.
Bước 3: Đánh dấu v vào ô trống ứng với ý trả lời đúng cho các câu hỏi ở phần C2;
Bước 4: Vẽ hình dạng và chú thích các bào quan trùng roi.
Kết quả thực hành:
Quan sát trùng giày.
Đánh dấu v vào ô trống ứng với ý trả lời đúng
Trùng giày có hình dạng:
Đối xứng □ Không đối xứng □
Dẹp như chiếc đế giày □ Có hinh khối như chiếc giày □
Trùng giày di chuyển như thế nào ?
Thẳng tiến □ Vừa tiến vừa xoay □
Vẽ hình dạng và chú thích các bào quan trùng giày.

Quan sát trùng roi.
Đánh dấu v vào ô trống ứng với ý trả lời đúng.
Trùng roi di chuyển như thế nào:
Đầu đi trước □ Đuôi đi trước □
Vừa tiến vừa xoay □ Thẳng tiến □
Trùng roi có màu xanh lá cây nhờ?
Sắc tố ở màng cơ thể □ Màu sắc của các hạt diệp lục □
Màu sắc ở điểm mắt □ Sự trong suốt của màng cơ thể □
Vẽ hình dạng và chú thích các bào quan trùng roi.D. Nhận xét kết quả và rút ra kết luận:
- Trùng giày có hình dạng:
.......................................................................................................................
- Trùng giày di chuyển: .........................................................................................................................
- Trùng giày có hình dạng:
.......................................................................................................................
- Trùng giày di chuyển: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... MẪU BÁO CÁO THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH
Ngày…….tháng…….năm 200…

BÀI THỰC HÀNH SỐ: 2